Có cc gì mà coi! Biến đi :3


Đây là website vớ vẫn, bú-shit

cần thiết kế web thì nhấn nút, ở đây ko đào tạo ads :3

lưu ý: khi nhấn nút là chấp nhận mình ngu, cho nên mới nhờ vã

lưu ý 2: chỉ được hỏi về dịch vụ tk web, mọi thứ khác dc tư vấn khỏi hỏi nhìu!